Elektros saugumas ir avarijų prevencija: svarbiausios taisyklės ir procedūros

Elektra yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Visgi, retai kuris susimąsto, kad ji gali būti ir mirtina jei su ja elgiamasi netinkamai. Elektros smūgis gali sukelti sunkias traumas ir mirtį, o gaisrai gali padaryti didelę žalą turtui, todėl labai svarbu su ja elgtis atsakingai.

Siekiant užtikrinti elektros saugumą ir užkirsti kelią avarijoms, būtina laikytis tam tikrų taisyklių ir procedūrų. Šiame straipsnyje aptarsime svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir paprastam vartotojui, ir elektrikams Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Pagrindinės elektros saugos taisyklės

 • Niekada nelieskite elektros laidų ar įrangos, jei jie yra šlapi ar pažeisti;
 • Naudokite tik gerai izoliuotus elektros prietaisus ir įrankius;
 • Nepamirškite išjungti elektros prietaisų ir įrangos, kai jų nenaudojate;
 • Reguliariai tikrinkite elektros laidus ir lizdus, ar nėra pažeidimų;
 • Nedarykite jokių elektros instaliacijos darbų patys, jei neturite tam tinkamos kvalifikacijos. Tokiu atveju geriausia kreiptis į elektriką Vilniuje ar mieste, kuriame jūs gyvenate;
 • Įdiekite apsauginius jungiklius (RCD) savo namuose;
 • Moksleiviai ir mažamečiai vaikai turėtų būti nuolat prižiūrimi, kai naudojasi elektros prietaisais.

Avarijų prevencijos procedūros

Pastebėjus elektros pavojus…

 • Pažeidimai: jei pastebėjote pažeistus elektros laidus, lizdus ar kitą įrangą, kvalifikuotas elektrikas Vilniuje (ar kitur) turėtų būti pirmas žmogus, į kurį kreipiatės pagalbos. Nelieskite ir nebandykite patys taisyti sugadintų dalių.
 • Elektros smūgis: jei pajutote elektros smūgį, nedelsdami atjunkite maitinimą nuo paveikto įrenginio arba saugiklių dėžutės. Jei negalite atjungti maitinimo patys, kvieskite pagalbą. Net ir nedidelis elektros smūgis gali sukelti rimtas sveikatos problemas, todėl kreipkitės medicininės pagalbos, net jei ir jaučiatės gerai.
 • Gaisras: jei kyla gaisras, nedelsdami evakuotis iš patalpos ir iškvieskite gaisrinę. Prieš gesindami gaisrą, būtinai atjunkite maitinimą. Atminkite, kad bandymas gesinti elektros sukeltą gaisrą vandeniu gali būti pavojinga, todėl geriausia tai palikti profesionalams.

Prevencija…

 • Mokymai: reguliariai organizuokite elektros saugos mokymus savo šeimai ir darbuotojams. Šie mokymai turėtų apimti elektros pavojų atpažinimą, saugaus elektros prietaisų naudojimo taisykles ir avarijų prevencijos priemones.
 • Priežiūra: reguliariai tikrinkite savo elektros sistemą, ar nėra pažeistų laidų, lizdų ar kitų komponentų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad elektros prietaisai nebūtų perkrauti ir tinkamai vėdinami.

Papildomi patarimai

 • Įsigykite kokybiškus elektros prietaisus ir įrangą iš patikimų gamintojų;
 • Naudokite tinkamus elektros lizdus ir kištukus, atitinkančius elektros prietaiso galingumą;
 • Venkite elektros laidų perkrovos;
 • Laikykite elektros prietaisus atokiau nuo vandens šaltinių.
 • Reguliariai valykite elektros prietaisus ir įrangą nuo dulkių ir nešvarumų.

Laikydamiesi šių taisyklių ir procedūrų, galite užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą naudojant elektrą. Atminkite, kad elektros sauga yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė!